นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ sbuy.co.th

บทนำ
หจก. เอสบียูวาย (ต่อจากนี้จะเรียกว่า sbuy Shop) ได้นำเสนอบริการให้กับคุณ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") โดยเราได้ยึดเอานโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ เราขอขอบคุณที่คุณแวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (sbuy.co.th) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนจะใช้งานเว็บไซต์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณกับเว็บไซต์ ในการใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับข้อตกลงที่แจ้งไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว นโยบายเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้คุณทราบและการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาข้อมูลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต โดยไม่มีผลย้อนหลัง ดังนั้น คุณจึงควรแวะมาตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เมื่อไรก็ตามที่คุณแวะมาที่เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้คุณได้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มอบให้กับเรา

หมายเหตุ : นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นนี้สำหรับใช้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากคุณทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่คุณแวะไปเยี่ยมชมเหล่านั้นด้วย

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของสมาชิก
sbuy Shop จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณมอบให้แก่เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ sbuy.co.th ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์ และอื่นๆ ข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการ และข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการเท่านั้น นอกเสียจากว่าคุณจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มชื่อของคุณไว้ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารทางอีเมล์ของเรา

เราใช้ข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายโดยทั่วไปสามประการ คือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการของคุณ เพื่อตอบสนองคำขอของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง เช่น เข้าใช้กระดานข่าว และเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเสนอพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

เราจำเป็นต้องส่งข้อมูลดังกล่าวถึงบริษัทที่เป็นตัวแทนของเรา เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ หรือรับชำระเงินจากคุณ (เว้นเสียแต่ว่าเราจะระบุเป็นอย่างอื่น บริษัทเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้ซึ่งได้รับจากเรา นอกเหนือไปจากสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเรา) เราตอบหมายเรียกพยาน คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือ เราพบว่าการกระทำของคุณในเว็บไซต์ของเราเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการบริการของทางร้านค้าเรา

อีเมล์สแปม
เราไม่เปิดเผยอีเมล์ของคุณที่ได้ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ sbuy.co.th ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นๆ ยกเว้นมีความจำเป็นที่กล่าวมาข้างต้น เช่นได้รับการร้องขอจากศาล

เราไม่ส่งอีเมล์สแปมไปยังอีเมล์ของคุณ ยกเว้นการส่งข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่นการรายงานสถานะการสั่งซื้อของคุณ หรือการเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งในกรณีหลังคุณต้องลงทะเบียนรับข่าวสารจากเรา และคุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้)
เว็บไซต์ sbuy.co.th ของเราอาจใช้ คุกกี้ และ เทคโนโลยีจดจำข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่เรานำเสนอ คุกกี้ และ เทคโนโลยีการจดจำข้อมูลนั้นใช้เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้งานและระบบปฏิบัติการ การนับจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ และ ทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา นอกเหนือจากนี้ คุกกี้ ยังสามารถช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถ "ปรับเปลี่ยน" ตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้ด้วย การจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ ทว่า คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีการจดจำข้อมูลใดๆ จะมิได้มีการใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม หากก่อนหน้านี้คุณเคยกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณเอาไว้แล้ว คุกกี้ อาจจะจดจำข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้และอาจมีการแบ่งปันผลรวมทั้งหมดของ คุกกี้ และ เทคโนโลยีจดจำข้อมูลกับบุคคลที่สามได้

คุณสามารถแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เว็บไซต์ sbuy.co.th และการตั้งค่าตามต้องการของคุณได้ทุกเมื่อ รวมทั้งการตั้งว่าคุณต้องการให้เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางอีเมล์ หรือไม่
คุณอาจขอให้ลบบัญชีสมาชิกของคุณได้โดยติดต่อมายังผู้ดูแลร้านค้าของเรา จากนั้นเราจะตรวจสอบยืนยันความต้องการของคุณอีกครั้งหนึ่ง และยืนยันว่าคุณต้องการยุติบัญชีนี้แล้ว เราจะทำการลบรายชื่อและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของคุณให้

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก
sbuy Shop จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเราจะขออนุญาตจากท่านก่อน และเพื่อปฏิบัติตามกฏหมายอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเราในการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยเราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกรณีต่อไปนี้ (1) เมื่อมีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือ (2) เมื่อมีความพยายามจะต่อต้าน หรือ ป้องกัน การฉ้อโกง หลอกลวง หรือ การดำเนินการสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต อันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น หรือ (3) เมื่อมีการสืบสวนสอบสวนการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีการนำไปให้บริษัทอื่นใดใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

ความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก
ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราทำการเก็บรักษาไว้นั้นมีการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย มีก็แต่เพียงพนักงานในบริษัทของเราที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนของเรา หรือ ผู้รับจ้างของเรา (ผู้ซึ่งตกลงแล้วว่าจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ อีเมล์และจดหมายข่าวทุกฉบับจากเว็บไซต์ sbuy.co.th ของเราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะยกเลิกการรับข่าวสารในอนาคตได้

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
หากคุณมีข้อสงสัย คำถาม ข้อข้องใจ หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสบียูวาย
89/53 ถนนฟ้าคราม ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 099-669-2939
อีเมล์: sbuy.co.th@gmail.com

sbuy Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีการประกาศแจ้งเอาไว้ในเว็บไซต์ของเรา