การจัดส่งสินค้า

หลังจาก เอส บาย ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.sbuy.co.th แล้ว คำสั่งซื้อสินค้าของคุณจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง การชำระเงิน ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้านั้นถูกต้องหรือไม่

เอส บาย จะทำการแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล์ เมื่อสินค้าของคุณได้รับการจัดส่งแล้ว

ระยะเวลาในการดำเนินการจัดส่งสินค้า

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 1-3 วันทำการ

  • ต่างจังหวัด ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 5-7 วันทำการ

  • ตรวจสอบสถานะ EMS ตรวจสอบสถานะพัสดุ