การคืนสินค้า

คุณสามารถคืนสินค้ากับทาง เอส บาย ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับไปหาทาง เอส บาย (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เงื่อนไขการส่งสินค้าคืน

  • สินค้ายังไม่ถูกเปิด ฉีก หรือแกะกล่องบรรจุภัณฑ์

  • สินค้าครบตามจำนวนที่ส่ง (สินค้าแถม, อุปกรณ์เสริม, กล่องบรรจุสินค้า)

  • ติดต่อฝ่าย บริการลูกค้า โดยระบุรหัส การอ้างอิงการสั่งซื้อ (Reference Order) เพื่อแจ้งการคืนสินค้า

การขอคืนเงิน / การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ในกรณีที่มีการคืนสินค้า หรือการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า การคืนเงินจะใช้เวลาในการดำเนินการ 3 - 5 วันทำการ โดยทาง เอส บาย จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล์

การเปลี่ยนสินค้า

หลังจาก เอส บาย ได้รับสินค้าจากคุณแล้ว เราจะทำการตรวจสอบการคืนสินค้าและจะแจ้งผลของการตรวจสอบให้คุณทราบทางอีเมล์ โดยใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ

ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้ากับฝ่าย บริการลูกค้า โดยระบุ Order Code (รหัส การอ้างอิงการสั่งซื้อ) หลังจากได้รับการแจ้งเปลี่ยนสินค้าทาง เอส บาย จะดำเนินในขั้นตอนต่อไป